جدول وزن گریتینگ

امروزه در تولید انواع گریتینگ محاسبه وزن گریتینگ یکی از فاکتورهای مهم به حساب می آید. با توجه با این که ساخت وفروش گریتینگ بر مبنای وزن وبر حسب کیلو گرم می باشد،لذا مقدار وزن گریتینگ بر اساس نوع دیتیل ساخت برای مشتریان بسیار مهم می باشد.

امروزه در تولید انواع گریتینگ محاسبه وزن گریتینگ یکی از فاکتورهای مهم به حساب می آید. با توجه با این که ساخت وفروش گریتینگ بر مبنای وزن وبر حسب کیلو گرم می باشد،لذا مقدار وزن گریتینگ بر اساس نوع دیتیل ساخت برای مشتریان بسیار مهم می باشد. محاسبه میزان وزن گریتینگ در مقابل نوع سازه طراحی شده، هم چنین میزان مقاومت سازه در برابر میزان اضافه وزن وبارگذاری گریتینگ برای مشتریان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. علیهذا خریداران،مشتریان وکارفرمایان در کنار عومل یاد شده، میخواهند با کمترین وزن در سفارش گریتینگ، حداکثر میزان مقاومت وبارگذاری را  داشته باشند. محاسبه تخصصی وزن گریتینگ،میزان تحمل بار گسترده ومتمرکز گریتینگ،بر اساس نوع دیتیل ساخت گریتینگ وارائه محصولی با کیفیت، ئنهایتاً رضایت مندی مشتریان از ویژگیهای بارز صنایع دژآهن پارسه می باشد.

جدول ذیل نمونه ای از جدول وزن گریتینگ می باشد که بر اساس تجربه وبر اساس دیتیل های ساخت پر کاربرد در گریتینگ می باشد. شما مشتریان محترم می توانید محاسبه وزن انواع گریتینگ را به صورت آنلاین از این لینک خودتان محاسبه ورویت نمایید یا نرم افزار را از این لینک دانلود فرمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایید.

 

 
نوع گریتینگ باربر رابط مش بندی (m) طول*عرض*ارتفاع وزن واحد هر متر مربع(kg) بارمتمرکز قابل تحمل(kg/m2) بارگسترده قابل تحمل(kg/m2)
گریتینگ تسمه در میلگرد 3*30 میلگرد 8 50*30 30*1000*1000 36.8 981 1962
گریتینگ تسمه در میلگرد 3*30 میلگرد 8 100*30 30*1000*1000 32.8 981 1962
گریتینگ تسمه در میلگرد 4*30 میلگرد 8 50*30 30*1000*1000 44.5 1269 2539
گریتینگ تسمه در میلگرد 4*30 میلگرد 8 100*30 30*1000*1000 40.5 1269 2539
گریتینگ تسمه در میلگرد 5*30 میلگرد 8 50*30 30*1000*1000 52.1 1541 3083
گریتینگ تسمه در میلگرد 5*30 میلگرد 8 100*30 30*1000*1000 48.1 1541 3083
 گریتینگ تسمه درچهارپهلو   3*30 6*6  30*30  30*1000*1000  36.5 981  1962 
 گریتینگ تسمه در چهارپهلو  3*30 6*6  50*30  30*1000*1000  33.5 981  1962 
 گریتینگ تسمه در چهارپهلو  3*30 6*6  100*30  30*1000*1000  31.1 981  1962 
 گریتینگ تسمه در چهارپهلو  4*30 6*6  30*30  30*1000*1000  49.7 1269  2539 
 گریتینگ تسمه در چهارپهلو  4*30 6*6  50*30 30*1000*1000  44.5 1269  2539 
 گریتینگ تسمه در چهارپهلو  4*30 6*6  100*30  30*1000*1000  40.5 1269  2539 
 گریتینگ تسمه در چهارپهلو  5*30 6*6   30*30 30*1000*1000  51.8 1541  3083 
 گریتینگ تسمه در چهارپهلو  5*30 6*6  50*30  30*1000*1000  48.8 1541  3083 
 گریتینگ تسمه در چهارپهلو  5*30 6*6 100*30  30*1000*1000  46.5  1541  3083 
گریتینگ تسمه در نیم تسمه  3*30  3*10  30*30  30*1000*1000  37   981 1962 
گریتینگ تسمه در نیم تسمه  3*30  3*10  50*30  30*1000*1000  33.7  981  1962 
 گریتینگ تسمه در نیم تسمه 3*30  3*10  100*30  30*1000*1000  31.3  981  1962 
 گریتینگ تسمه در نیم تسمه 4*30   3*10 50*30  30*1000*1000  41.4  1269  2539 
 گریتینگ تسمه در نیم تسمه 4*30  3*10  100*30  30*1000*1000  39  1269  2539 
 گریتینگ تسمه در نیم تسمه 5*30  3*10  50*30  30*1000*1000  49  1541  3083 
 گریتینگ تسمه در نیم تسمه 5*30  3*10  100*30  30*1000*1000  46.6  1541  3083 
گریتینگ تسمه در تسمه 3*30  3*30  30*30  30*1000*1000  53  981  1962 
گریتینگ تسمه در تسمه 3*30  3*30  50*30  30*1000*1000  43.3  981  1962 
گریتینگ تسمه در تسمه 3*30  3*30  100*30  30*1000*1000  36  981  1962 
گریتینگ تسمه در تسمه 4*30  4*30  50*30  30*1000*1000  55.6  1296  2539 
گریتینگ تسمه در تسمه 4*30  4*30   100*30 30*1000*1000 46  1296  2539 
گریتینگ تسمه در تسمه  5*30 5*30  50*30  30*1000*1000 67.8  1541  3083 
گریتینگ تسمه در تسمه 5*30  5*30  100*30  30*1000*1000 56  1541  3083 
خوانده شده 1236 بار آخرین اصلاح در تاریخ شنبه, 25 اسفند 1397 00:59

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید