پوشش گریتینگ را بنا بر نیاز کاری و یا درخواست طراح ، انجام می دهند. روکش گریتینگ بر سه نوع رنگ ، پلی اتیلن سبک و گالوانیزه می باشد که پرکاربردترین روکش گریتینگ گالوانیزه گرم می باشد.

روکش رنگ

این پوشش که هزینه کمتری نسبت به دیگر پوشش ها دارد ، بنا به خواست مشتری نوع آن مشخص می شود. ضخامت این پوشش هم نسبت به گالوانیزه کمتر می باشد.

معمولا از این نوع پوشش برای نمای ساختمان ها به کار می رود. درواقع راه پله های فرار و اسپیرال که در نمای ساختمان کارگذاشته می شوند را با توجه به رنگ نمای ساختمان، رنگ آمیزی می کنند. گاهی اوقات قبل از رنگ آمیزی ، ضد زنگ استفاده می گردد.
پوشش پلی اتیلن سبک

ازاین پوشش جهت مقاومت در برابر خوردگی و عایق کردن گریتینگ در مقابل جریان الکتریسیته استفاده می شود. همچنین در برابر رطوبت نیز، عایق مناسبی میباشد. متوسط ضخامت این پوشش 700 میکرون است.
تحقیقات نشان داده است بیشترین استفاده از این نوع پوشش در شرکت های هواپیما سازی و خطوط برق کشی کارخانه های ساخت خودرو بوده است. همچنین نیروگاه های برق از مهمترین استفاده کننده های این نوع پوشش گریتینگ می باشند.

پوشش گالوانیزه گرم

این نوع پوشش که در صنایع پتروشیمی و کشتی سازی بیشترین کاربرد را دارد برای ایجاد مقاومت گریتینگ نسبت به خوردگی و زنگ زدگی ایجاد میگردد. همچنین ظاهر گریتینگ با این نوع روکش زیباتر می باشد. گاهی اوقات نیز برای صنعت شهرسازی دیده شده است که گریتینگ های مورد نیاز را در پارکینگ ها و حتی راه پله ها گالوانیزه گرم می کنند.

گریتینگ با متوسط ضخامت 80 میکرون بر اساس استاندارد ASTM A132 ، گالوانیزه می گردد. در کارگاه های گالوانیزه به علت اینکه امکان تابیدگی گریتینگ در حین گالوانیزه وجود دارد ، قلاب های ویژه ای برای گالوانیزه گریتینگ تعبیه می کنند.