پله فلزی

انواع مختلف پله فلزی گالوانیزه و پله (گریتینگ)
ساخت و نصب انواع راه پله به صورت گالوانیزه یا پوشش رنگ صنعتی
پله فلزی صنعتی مدولار و پیش ساخته محدودیت ضخامت و ارتفاع ندارد
امکان تولید پله با اشکال هندسی متفاوت وجود دارد.

پله فلزی یا گریتینگ پله نیز برای راهروهای سازه های فلزی و یا مخازن نفت و پتروشیمی و یا حتی در پله های فرار ساختمان(پله های اضطراری) کاربرد دارد. بدین شکل که دقیقا ساختار آن گریتینگ می باشد با این تفاوت که در کناره های آن معمولا دو پلیت جوش می دهند تا بتوان پله را به شمشیری اتصال داد. همچنین برای جلوگیری از لغزش پای عابران ، بخشی از آن را ورق آجدار جوش می دهند.