گریتینگ مضرس(گریتینگ مضرص)
گرتینگ مضرس(گرتینگ مضرص)


گاهی اوقات بنا بر نیاز تسمه های باربر و یا رابط را مضرس (آجدار) می کنند در این حالت به علت لغزنده بودن سطح مورد استفاده گریتینگ آجهایی روی گریتینگ ایجاد می شود.که این امر یک مرحله به اندازه 1.5 برابر زمان پانچ کاری به پروسه تولید افزوده می شود.
البته می تواند با تمهیداتی همچون ساخت قالب های خاص ، مرحله پانچ و مضرس را همزمان ایجاد کرد.
درمکان هایی که به علت وجود رطوبت بالا و یا استعمال مواد لغزنده در محیط، امکان لغزش افراد وجود دارد برای حل این مشکل از گریتینگ مضرس (همانند شکل) استفاده می شود. بسته به شرایط و نیاز، می توان باربر، رابط و یا هردو را مضرس (دندانه دار) ساخت.