گريتينگ شبكه اي است كه به منظور تحمل باروراه پله مكان هايي كه خطر اجتماع گاز وجود داشته ويا در سالن رنگ كارخانه هاي اتومبيل سازي استفاده مي شود و از جنس هاي فلزي و غير فلزي تهيه مي گردد كه معمولا براي جلوگيري از خوردگي فلز،گريتينگ را آبكاري گالوانيزه گرم و يا براي زيبايي بيشتر آن را رنگ مي كنند.

گريتينگ با توجه به محل بكار گيري ، انواع مختلف دارد كه بر اساس جنس آن ، نوع و فاصله قرارگيري تسمه باربر (Bearing Bar) و تسمه رابط (Cross bar) طبقه بندي مي شود.
معمولا از گريتينگ فولادي در محل هايي كه نياز به تحمل بار بالا دارد استفاده و از اتصال تسمه - تسمه ، تسمه - نيم تسمه ،         تسمه - ميلگرد و تسمه - چهار پهلو ساخته مي شود كه اين شركت توانايي توليد انواع مختلف گريتينگ فولادي را دارا مي باشد و توليد ساير محصولات غيرفلزي در برنامه هاي آينده اين شركت قرار دارد .
گریتینگها بر اساس استاندارد DIN1580 -1055 - 24531-24532 و با بارگذاری گوناگون و با مواد اولیه تسمه و میلگرد تولید می گردد ، بطوریکه تنوع در انواع تسمه به ارتفاع های گوناگون و با ضخامت های گوناگون و با چشمه های متفاوت و همچنین بسته به نوع میلگرد مصرفی اعم از ساده یا آجدار و یا چهارگوش پیچیده شده متجاوز از 50 نوع محصول متنوع می باشد و به درخواست مشتری می تواند تولید گردد ، بطوریکه کلیه اتصالات جوشی از نوع CO2 و بدون گل جوش بوده و این شرکت دارای انواع قالبهای مورد نیاز گریتینگ سازی بوده و به محض سفارش مشتری می تواند مبادرت به تولید نماید.