درپوش گریتینگ (فاضلاب شهری) دریچه گریتینگ و گریتینگ دور درختی

یکی از بارزترین مصارف شبکه های فولادی (گریتینگ ها) درپوشها هستند که حسب نوع و محل مصرف آنهادارای شکل ظاهری و ابعاد هندسی متفاوتی میباشند که در ایران شهرداری ها بیشترین مصرف را برای پوشش کانال ها (جوب ها) و همچنِن منحول های فاضلاب دارند که بیشتر اشکال دایره ای یا مربع مستطیل دارند که درهمین بخش تصویرچند نمونه از درپوش های جدید وجود دارد که به نسبت سازه های سنتی دارای مزایای متفاوتی میباشند که برخی از آنها به شرح زیر میباشند.

- نصب آسان و سریع

- بهترین مانع برای جلوگیری از ورود زباله های ناخواسته به شبکه فاضلاب

- بهترین مانع برای جلوگیری از ورود و خروج حیواناتی چون موش و گربه

- متفاوت ترین پوشش برای عبور عابر پیاده یا سواره که دارای بهترین اصطکاک نیزمیباشد و براثر عبور از

روی آنها در فصل یخبندان هیچ جای نگرانی از جهت لغزیدن و سر خردن وجود