شركت صنايع دژ آهن پارسه به همت تعدادي از مديران و صنعتگران كشوركه داراي سالها تجربه در صنايع سنگين كشور و صنايع مختلف نفت وگاز و پتروشيمي مي باشند پايه گذاري شده است و در حال حاضر با جذب ديگر نيروهاي كارآمد و متخصص،مجموعا تجربه مفيد مديريتي و اجرائي رادر اختيار دارد.تركيب و تخصص كادر اصلي شركت بگونه اي است كه قادر است چه در قالب مشاور و چه مجري، خدمات مورد نياز كارفرمايان محترم را براي پروژه هاي متنوع بنحو مطلوب ارائه نمايد.از اين رو اين شركت با تجربيات مديران كليدي خود و استفاده بهينه از منابع در اختيارش ، توانايي بسيار بالايي جهت مديريت و اجراي پروژه هاي مختلف صنعتي و عمراني را دارا ميباشد.