طراحی گریتینگ+ جدیدترین جدول وزن گریتینگ+استانداردطراحی گریتینگ+بارگذاری گریتینگ+دیتیل گریتینگ+گریتینگ گالوانیزه دژآهن

در طراحی گریتینگ که توسط کارشناسان بخش فنی صنایع دژآهن پارسه مربوطه انجام میگیرد فاکتورها و مشخصاتی مختلفی مانند میزان تحمل بار گریتینگ, مکان نصب و نوع کارایی گریتینگ, جداول فنی وزن گریتینگ ،شرایط جوی و آب و هوایی و نحوه تولید و مواد اولیه مورد استفاده و همچنین نوع پوشش نهایی گریتینگ موثر است.

 طراحی گریتینگ با کیفیت ومرغوب در شرکت صنایع دژآهن پارسه:

در طراحی گریتینگ که توسط کارشناسان بخش فنی صنایع دژآهن پارسه مربوطه انجام میگیرد فاکتورها و مشخصاتی مختلفی مانند میزان تحمل بار گریتینگ, مکان نصب و نوع کارایی گریتینگ, شرایط جوی و آب و هوایی و نحوه تولید و مواد اولیه مورد استفاده و همچنین نوع پوشش نهایی گریتینگ موثر است. یکی از فاکتورهای اساسی ومهم در طراحی گریتینگ، انجام تست بارگذاری وطراحی گریتینگ بر اساس نوع مصرف مشتری ومحل نصب می باشد. از این رو انتخاب گریتینگ مناسب و نوع گریتینگ را مشتریان محترم می بایست با دقت انتخاب نمایند.

لازم به یادآوری است کلیه استانداردهای طراحی وساخت گریتینگ،استانداردهای بارگذاری گریتینگ،تلورانسهای مجاز در ساخت گریتینگ، استاندارد ساخت پله های فلزی، وهم چنین استاندارد تاچاپ گالوانیزه گریتینگ،به طور کامل در سایت صنایع دژآهن پارسه در تب اطلاعات فنی،دانلود استانداردهای گریتینگ موجود وقابل دانلود می باشد.

هم چنین از طریق لینک زیر میتوانید به استانداردهای ساخت وطراحی گریتینگ دسترسی داشته باشید.

  دانلود استانداردهای طراحی وساخت گریتینگ

مراحل طراحی گریتینگ:

مراحل طراحی گریتینگ در شرکت صنایع دژآهن پارسه به شرح ذیل می باشد:

1. مذاکره با مشتری وارسال نقشه سازه از طرف مشتری به صنایع دژآهن پارسه  2.تهیه نقشه چیدمان توسط مهندسین دفتر فنی صنایع دژآهن پارسه 3.بازبینی و کنترل نهایی نقشه های گریتینگ 4.ارسال نقشه ساخت به مشتری جهت بررسی وتائیدیه 5.ارسال تاییدیه طراحی گریتینگ از طرف مشتری 6.ارسال نقشه به واحد کنترل پروژه جهت ساخت.

لیست استاندارد های بین المللی طراحی وساخت گریتینگ :

  • ANSI MBG 531
  • ANSI MBG 532
  • ANSI MBG 533
  • ASTM A123

استاندارد های داخلی طراحی وساخت گریتینگ شرکت را از اینجا دانلود کنید.

 جداول فنی وزن گریتینگ:

  در طراحی گریتینگ ها یکی از فاکتورهای اصلی در نظر گرفتن میزان تحمل بار گسترده ومتمرکز گریتینگ می باشد که این موضوع در طراحی گریتینگ بسیار حائز اهمیت می باشد. در جدول ذیل خلاصه ای از دیتیل های ساخت گریتینگ همراه با مشخصات فنی گریتینگ ها آورده شده است. علاوه بر جدول ذیل شما مشتریان گرامی میتوانید با دانلود رایگان نرم افزار محاسبه وزن وبارگذاری گریتینگ های فلزی ویرایش 2019 از این لینک از آن در طراحی های خود استفاده نمایید.

نوع گریتینگ باربر رابط مش بندی (m) طول*عرض*ارتفاع وزن واحد هر متر مربع(kg) بارمتمرکز قابل تحمل(kg/m2) بارگسترده قابل تحمل(kg/m2)
گریتینگ تسمه در میلگرد 3*30 میلگرد 8 50*30 30*1000*1000 36.8 981 1962
گریتینگ تسمه در میلگرد 3*30 میلگرد 8 100*30 30*1000*1000 32.8 981 1962
گریتینگ تسمه در میلگرد 4*30 میلگرد 8 50*30 30*1000*1000 44.5 1269 2539
گریتینگ تسمه در میلگرد 4*30 میلگرد 8 100*30 30*1000*1000 40.5 1269 2539
گریتینگ تسمه در میلگرد 5*30 میلگرد 8 50*30 30*1000*1000 52.1 1541 3083
گریتینگ تسمه در میلگرد 5*30 میلگرد 8 100*30 30*1000*1000 48.1 1541 3083
 گریتینگ تسمه درچهارپهلو   3*30 6*6  30*30  30*1000*1000  36.5 981  1962 
 گریتینگ تسمه در چهارپهلو  3*30 6*6  50*30  30*1000*1000  33.5 981  1962 
 گریتینگ تسمه در چهارپهلو  3*30 6*6  100*30  30*1000*1000  31.1 981  1962 
 گریتینگ تسمه در چهارپهلو  4*30 6*6  30*30  30*1000*1000  49.7 1269  2539 
 گریتینگ تسمه در چهارپهلو  4*30 6*6  50*30 30*1000*1000  44.5 1269  2539 
 گریتینگ تسمه در چهارپهلو  4*30 6*6  100*30  30*1000*1000  40.5 1269  2539 
 گریتینگ تسمه در چهارپهلو  5*30 6*6   30*30 30*1000*1000  51.8 1541  3083 
 گریتینگ تسمه در چهارپهلو  5*30 6*6  50*30  30*1000*1000  48.8 1541  3083 
 گریتینگ تسمه در چهارپهلو  5*30 6*6 100*30  30*1000*1000  46.5  1541  3083 
گریتینگ تسمه در نیم تسمه  3*30  3*10  30*30  30*1000*1000  37   981 1962 
گریتینگ تسمه در نیم تسمه  3*30  3*10  50*30  30*1000*1000  33.7  981  1962 
 گریتینگ تسمه در نیم تسمه 3*30  3*10  100*30  30*1000*1000  31.3  981  1962 
 گریتینگ تسمه در نیم تسمه 4*30   3*10 50*30  30*1000*1000  41.4  1269  2539 
 گریتینگ تسمه در نیم تسمه 4*30  3*10  100*30  30*1000*1000  39  1269  2539 
 گریتینگ تسمه در نیم تسمه 5*30  3*10  50*30  30*1000*1000  49  1541  3083 
 گریتینگ تسمه در نیم تسمه 5*30  3*10  100*30  30*1000*1000  46.6  1541  3083 
گریتینگ تسمه در تسمه 3*30  3*30  30*30  30*1000*1000  53  981  1962 
گریتینگ تسمه در تسمه 3*30  3*30  50*30  30*1000*1000  43.3  981  1962 
گریتینگ تسمه در تسمه 3*30  3*30  100*30  30*1000*1000  36  981  1962 
گریتینگ تسمه در تسمه 4*30  4*30  50*30  30*1000*1000  55.6  1296  2539 
گریتینگ تسمه در تسمه 4*30  4*30   100*30 30*1000*1000 46  1296  2539 
گریتینگ تسمه در تسمه  5*30 5*30  50*30  30*1000*1000 67.8  1541  3083 
گریتینگ تسمه در تسمه 5*30  5*30  100*30  30*1000*1000 56  1541  3083 

 جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سایر دیتیل های ساخت گریتینگ و میزان وزن وبارگذاری گریتینگ ها، علاوه بر تماس با واحد فنی وطراحی صنایع دژآهن پارسه،می توانید نرم افزار محاسبه وزن وبارگذاری انواع گریتینگ را به صورت کاملاً رایگان(ویرایش 2019) را از وب سایت صنایع دژآهن پارسه http://dezh.co دانلود نمایید.

خوانده شده 6025 بار آخرین اصلاح در تاریخ سه شنبه, 04 تیر 1398 ساعت 22:43

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید