دیتیل ساخت گریتینگ+عکس+جدول وزن گریتینگ

دیتیل ساخت گریتینگ تاثیر بسزایی در وزن گریتینگ وهمچنین قیمت گریتینگ دارد. چرا که با تغییر ابعاد تسمه های باربر ، رابط ها و مش بندی (چشمه گریتینگ) وزن گریتینگ نیز تغییر خواهد کرد. 

لذا مشتریان گرامی می بایست جهت سفارش موارد بیان شده را مد نظر داشته باشند.دیتیل ساخت گریتینگ بسته به نوع کاربرد آن از اهمیت زیادی برخوردار است. چرا که بارگذاری گریتینگ (بار گسترده وبار متمرکز) ارتباط مستقیم با نوع دیتیل ساخت گریتینگ دارد. مشخصات فنی گریتینگ، شکل ظاهری، وزن گریتینگ وحتی قیمت گریتینگ بستگی به نوع دیتیل ساخت گریتینگ دارد. در ذیل نمونه های از دیتیل ساخت گریتینگ جهت نمونه تقدیم میگردد:

 

 

 

 

نمونه ای از شماتیک دیتیل ساخت گریتینگ
شماتیک دیتیل ساخت
در این تصویر چهار نمونه دیتیل ساخت گریتینگ نشان داده شده است.
نمونه های از دیتیل ساخت گریتینگ

 

جدول وزن گریتینگ شامل مواردی طبق لیست زیر می باشد:

نوع گریتینگ باربر رابط مش بندی (m) طول*عرض*ارتفاع وزن واحد هر متر مربع(kg) بارمتمرکز قابل تحمل(kg/m2) بارگسترده قابل تحمل(kg/m2)
گریتینگ تسمه در میلگرد 3*30 میلگرد 8 50*30 30*1000*1000 36.8 981 1962
گریتینگ تسمه در میلگرد 3*30 میلگرد 8 100*30 30*1000*1000 32.8 981 1962
گریتینگ تسمه در میلگرد 4*30 میلگرد 8 50*30 30*1000*1000 44.5 1269 2539
گریتینگ تسمه در میلگرد 4*30 میلگرد 8 100*30 30*1000*1000 40.5 1269 2539
گریتینگ تسمه در میلگرد 5*30 میلگرد 8 50*30 30*1000*1000 52.1 1541 3083
گریتینگ تسمه در میلگرد 5*30 میلگرد 8 100*30 30*1000*1000 48.1 1541 3083
 گریتینگ تسمه درچهارپهلو   3*30 6*6  30*30  30*1000*1000  36.5 981  1962 
 گریتینگ تسمه در چهارپهلو  3*30 6*6  50*30  30*1000*1000  33.5 981  1962 
 گریتینگ تسمه در چهارپهلو  3*30 6*6  100*30  30*1000*1000  31.1 981  1962 
 گریتینگ تسمه در چهارپهلو  4*30 6*6  30*30  30*1000*1000  49.7 1269  2539 
 گریتینگ تسمه در چهارپهلو  4*30 6*6  50*30 30*1000*1000  44.5 1269  2539 
 گریتینگ تسمه در چهارپهلو  4*30 6*6  100*30  30*1000*1000  40.5 1269  2539 
 گریتینگ تسمه در چهارپهلو  5*30 6*6   30*30 30*1000*1000  51.8 1541  3083 
 گریتینگ تسمه در چهارپهلو  5*30 6*6  50*30  30*1000*1000  48.8 1541  3083 
 گریتینگ تسمه در چهارپهلو  5*30 6*6 100*30  30*1000*1000  46.5  1541  3083 
گریتینگ تسمه در نیم تسمه  3*30  3*10  30*30  30*1000*1000  37   981 1962 
گریتینگ تسمه در نیم تسمه  3*30  3*10  50*30  30*1000*1000  33.7  981  1962 
 گریتینگ تسمه در نیم تسمه 3*30  3*10  100*30  30*1000*1000  31.3  981  1962 
 گریتینگ تسمه در نیم تسمه 4*30   3*10 50*30  30*1000*1000  41.4  1269  2539 
 گریتینگ تسمه در نیم تسمه 4*30  3*10  100*30  30*1000*1000  39  1269  2539 
 گریتینگ تسمه در نیم تسمه 5*30  3*10  50*30  30*1000*1000  49  1541  3083 
 گریتینگ تسمه در نیم تسمه 5*30  3*10  100*30  30*1000*1000  46.6  1541  3083 
گریتینگ تسمه در تسمه 3*30  3*30  30*30  30*1000*1000  53  981  1962 
گریتینگ تسمه در تسمه 3*30  3*30  50*30  30*1000*1000  43.3  981  1962 
گریتینگ تسمه در تسمه 3*30  3*30  100*30  30*1000*1000  36  981  1962 
گریتینگ تسمه در تسمه 4*30  4*30  50*30  30*1000*1000  55.6  1296  2539 
گریتینگ تسمه در تسمه 4*30  4*30   100*30 30*1000*1000 46  1296  2539 
گریتینگ تسمه در تسمه  5*30 5*30  50*30  30*1000*1000 67.8  1541  3083 
گریتینگ تسمه در تسمه 5*30  5*30  100*30  30*1000*1000 56  1541  3083 

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید. یا می توانید جدیدترین وبه روز ترین نرم افزار محاسبه وزن وبارگذاری گریتینگ را به صورت 100 درصد رایگان (ویرایش 2019) از وب سایت http://dezh.co  و از لینک http://dezh.co/technical/vazn دانلود واستفاده نمایید.

 

 

خوانده شده 6319 بار آخرین اصلاح در تاریخ شنبه, 25 اسفند 1397 ساعت 00:34

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید